fbpx

Tag Archives: hdv

Daily Travel Tuyển Dụng Tháng 6/2022

Do nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Daily Travel trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng tháng 5 như sau. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN Nộp hồ sơ qua email: Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng Hành chính Nhân sự, Công Ty TNHH The Daily Travel. Bộ hồ sơ […]

Daily Travel Tuyển Dụng Tháng 5/2022

Do nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Daily Travel trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng tháng 5 như sau. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN Nộp hồ sơ qua email: Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng Hành chính Nhân sự, Công Ty TNHH The Daily Travel. Bộ hồ sơ […]